HVEM ER VI?

Arrangørgruppen består af frivillige ildsjæle, som elsker Venø, musik, mad og ikke mindst leg og fællesskab. Vi er alle bosat på Venø eller på fastlandet lige omkring Venø - og de fleste af os er småbørnsfamilier, som er flyttet til området. Op til, under og efter festivalen bliver vi mange flere. Vi er lidt som én stor familie, der får det til at lykkes ved fælles hjælp, selvom ingen af os er professionelle festivalarrangører.

Foreningen bag Venø Festival er en frivillig, almennyttig forening. Et evt. overskud fra festivalen går udelukkende til at afvikle næste års festival og til lokal kulturel udvikling. 

Arrangørgruppen

Sidsel Munkebo Hansen (formand)

Louise Kibsgaard Pedersen (næstformand)

Marie Jørgensen (kasserer)

Amanda Appel

Inge Dehnfeld Mortensen

Peter Petersen

Anne Katrine Abildgaard Kristensen

Kristoffer Due

Michael Pedersen

Niels Ringsted

Christian Dehnfeld Mortensen

Stefan Tholstrup Schmidt

Daniel Mikkelsen

Pernille Kier

Rune Kristensen

... og mange flere <3

Festivalens manifest:

  • Vi er fælles om festivalen

  • Vi hjælper alle til og hjælper hinanden

  • Vi er alle øens gæster og behandler øen respektfuld og efterlader øen så uberørt som muligt

Læs foreningens vedtægter

Venø Festival

info@venoefestival.dk

booking@venoefestival.dk

CVR nr. 40170456

Mobile Pay: 75 75 12

VENØ

 FESTIVAL